<<     Inhoud    >>
Geachte relatie, waarde collega,

Tijdens een mensenleven leggen onze voeten ongeveer 140.000 km af (vergelijkbaar met 3,5 keer de aardbol rondlopen). Voetklachten zijn daarom geen uitzondering en veel mensen ondervinden dit dagelijks aan den lijve. Zij kunnen onderschrijven hoe snel je actieradius wordt beperkt en de wereld waarin je leeft dan een heel stuk kleiner wordt.

Voetklachten worden echt vervelend als door toedoen van pijnklachten en/of functiebeperkingen de mobiliteit voorgoed beperkt dreigt te worden. Van een patiënt met diabetes mellitus of een status na CVA hebben wij allemaal wel een beeld op ons netvlies. Deze aandoeningen leiden vaak tot grote problemen in belastbaarheid en stabiliteit van voet en ekel, met alle risico's van dien. Met nadruk verwijs ik naar de problematiek rondom de diabetespatiënt, die op preventief en curatief gebied veel zorg vraagt. Een goede begeleiding en advisering is absolute noodzaak, want de gevolgen zijn niet te overzien indien er geen adequate maatregelen worden getroffen om wondrisico te voorkomen.

De leden van Federatie PAS hebben de juiste expertise in huis om grote en kleine voetproblemen te behandelen en/of een adequaat hulpmiddel te vervaardigen. Zo kunnen wij een waardevolle bijdrage leveren aan een betere kwaliteit van leven. Zelfs een kleine verbetering van de zelfredzaamheid kan voor de patiënt een wereld van verschil maken, met andere woorden: iets of niets kunnen doen!

Over voetklachten, belastingspatronen, drukreductie, gangbeeld, voetverzorging, functieverbetering, verminderen van risico's, kortom totale voetzorg , is veel te vertellen. Het is onze doelstelling deze kennis met u te delen, zodat de arts/behandelaar over meer informatie beschikt als hij patiënten heeft met pijnklachten, functiebeperkingen of voetrisico's. Veelal is dit een relatief klein dee van het dagelijks werk en praktische tips zijn daarom welkom.

Door de dubbele vergrijzing van de Nederlandse bevolking neemt de zorgvraag sterk toe en daarmee voor u ook de noodzaak tot doelmatig handelen. Op het gebied van totale voetzorg wil Federatie PAS graag voor u de professionele, deskundige en klantgerichte partner zijn. Een partner met één portaal voor voetzorg en een duidelijk toegevoegde waarde voor de behandeling van uw patiënten. Op het terrein van kwaliteitsborging zijn alle leden SEMH (Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen) gecertificeerd, is hun dienstverlening ingericht volgens de klantgeoriënteerde Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg van CvZ en zijn allen gecertificeerde opleidingsbedrijven. Voor u hebben wij in deze tweede druk van het komPAS alle nieuwe diensten en producten van de afgelopen jaren verwerkt en samengevat in een boekje met praktische informatie.

Het boekje is handzaam van opzet; de eerste hoofdstukken geven algemene informatie over de kwalificaties van de orthopedisch schoentechnicus en de podotherapeut, aangevuld met algemene informatie over voeten, schoenen en pasvorm. De inhoud is verder ingedeeld naar de meest voorkomende klachten en ziektebeelden. Hierdoor kunt u de adviezen en schoenrecepturen snel vinden. Afsluitend vindt u relevante productinformatie.

Ik hoop dat Federatie PAS opnieuw een positieve bijdrage mag leveren aan het verbreden van uw kennis en wens u namens de auteurs en de aangesloten organisaties een goed voetadvies -uiteraard voor uw patiënt- toe.


Franc C. van der Linden,
Voorzitter Federatie PAS


<<     Inhoud    >>