<<     Inhoud    >>De orthopedisch schoentechnische bedrijven die aangesloten zijn bij Federatie PAS hebben overeenkomsten met alle zorgverzekeraars. In deze overeenkomsten is de vergoeding van orthopedische producten geregeld. In de nieuwe basisverzekering zijn onder andere de volgende producten opgenomen:

- orthopedische schoenen,
- semi-orthopedische schoenen (s.o.s . en n.o.s.),
- voorlopige orthopedische schoenen (vlos),
- onderbeenortheses,
- voetprothesen,
- orthopedische aanpassingen aan confectie schoenen (ovac),
- verbandschoenen,
- maatsteunzolen.

Voor al deze producten geldt dat er voor een eerste verstrekking een verwijzing nodig is van een medisch specialist. Tussen de zorgverzekeraars bestaan verschillen in de prijzen, eigen bijdrages, gebruiksduur en te vergoeden producten. Dit alles moet in de polissen vermeld staan. Het schoentechnisch bedrijf draagt zorg voor de financiële afhandeling met de zorgverzekeraar.

Procedure
Naar aanleiding van een medische diagnose stelt de orthopedisch schoentechnicus, al dan niet met de voorschrijver, het schoenrecept vast en meet de schoenen aan. Op basis hiervan wordt een offerte ingestuurd naar de zorgverzekeraar. Deze beoordeelt de aanvraag inhoudelijk op medische indicatie en soort voorziening, waarna een goedkeuring dan wel een afwijzing volgt.
De gebruiksduur van schoenen is vervallen. De meeste verzekeraars hanteren het criterium dat ieder verzekerde recht heeft op twee paar adequate schoenen. Drie maanden na het verstrekken van het eerste paar mag in de regel het tweede paar worden verstrekt.

Een richttermijn van 15 maanden voor levering van vervolgparen wordt vrij algemeen toegepast. Voor aanpassingen aan confectieschoenen wordt de regeling zeer divers toegepast. Maatsteunzolen vallen in de regel onder de aanvullende verzekering. De bepalingen voor vergoedingen en termijnen kunnen jaarlijks herzien worden.
<<     Inhoud    >>