<<     Inhoud    >>2.1 Dienstverlening en samenwerking

De orthopedische maatschoenmakerij heeft zich ontwikkeld als een dienstverlenend bedrijf in de gezondheidszorg. De praktijk heeft geleerd dat een goede serviceverlening en voorlichting aan de klant tot een betere kwaliteit van het 'product' leidt. Voor nagenoeg alle voetproblemen kunnen cliënten een afspraak maken voor een voetonderzoek. De schoentechnicus analyseert de klachten en brengt deze in kaart, waarna de cliënt wordt verwezen en/of geadviseerd welk hulpmiddel het meest adequaat is. Kleine en dagelijkse voet- en loopproblemen zijn veelal met relatief eenvoudige middelen te verhelpen. Indien de voetproblematiek meer gecompliceerd wordt, zal veelal een gespecialiseerd hulpmiddel worden geadviseerd.
De orthopedisch schoentechnicus is gewend om overleg te voeren met verwijzende artsen. Zo zal de orthopedisch schoentechnicus de huisarts ook vragen de cliënt te verwijzen als de schoentechnicus van mening is dat de gezamenlijke visie van specialist en orthopedisch schoentechnicus noodzakelijk is om tot een adequate voorziening te komen. Voor een eerste paar maatschoenen is de verwijzing noodzakelijk van een behandelend specialist, te weten orthopedisch chirurg, revalidatiearts of reumatoloog. Op basis van deze verwijzing kan de orthopedisch schoentechnicus een aanvraag voor vergoeding indienen bij de zorgverzekeraar. Herhalingsparen kunnen ook verwezen worden door de huisarts. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Kleine aanpassingen en steunzolen worden soms geheel of gedeeltelijk vergoed (16).
De regelgeving met betrekking tot vergoedingen zijn aan veranderingen onderhevig. Gelieve voor actuele informatie contact op te nemen met de orthopedisch schoentechnische bedrijven.

2.2 Gemeenschappelijk spreekuur en werkwijze orthopedisch schoentechnicus

Veel revalidatieartsen en orthopedisch chirurgen voeren een gemeenschappelijk spreekuur met de orthopedisch schoentechnicus. De specialist stelt de indicatie voor orthopedisch maatschoeisel. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor de medische aspecten van het 'schoenrecept'. Hierbij wordt ingegaan op de functie van het schoeisel. Enkele voorbeelden zijn: bescherming bij diabetes; immobilisatie bij pijnlijke arthrosis van het enkelgewricht; ondersteuning bij extreme platvoeten enzovoort.
De specialist en de orthopedisch schoentechnicus bespreken gezamenlijk de voet- en loopproblemen en stellen vast welk type schoeisel nodig is, welke voorzieningen moeten worden toegepast en aan welke eisen de materialen moeten voldoen.
Tijdens het maatnemen wordt uitgebreid ingegaan op de model- en kleurkeuze. De cosmetiek en functionaliteit van het schoeisel staan vaak op gespannen voet met elkaar. Het is voor de orthopedisch schoentechnicus altijd weer een uitdaging om een zodanig compromis te vinden dat de schoen zowel voldoet aan de functionele, als aan de cosmetische eisen.

<<     Inhoud    >>